De vzw Masomo wil het lot van de Congolese bevolking in Kolwezi verbeteren door een meisjesschool te bouwen en haar werkingskosten te betalen.

Ontstaan
(zie ook de voorgeschiedenis)
In 2002 bracht de familie De Rycke-Sapalo de vakantie door te Kolwezi, in het Zuid-Oosten van Congo.
Ze waren geschokt door de erbarmelijke levensomstandigheden.
Bij hun terugkeer waren ze vastbesloten om iets ondernemen.

Kolwezi
De economische toestand in Kolwezi is momenteel dramatisch.
De koper- en kobaltmijnen van de Gécamines (het vroegere Union Minière), de grootste werkgever uit de streek, draaien op een laag pitje.
In de andere takken van de industrie gaat het al niet veel beter.

Onderwijs
Ook in de scholen zijn er grote problemen. Veel onderwijzers worden niet meer betaald.
De 'rijkeren' betalen de onderwijzers dan maar zelf, maar dat is uiteraard een minderheid.

Meisjesschool KARIBU
Als er al geld is om kinderen school te laten lopen, zijn het de jongens die het eerst aan bod komen.
De meisjes vallen meestal uit de boot. Vandaar dat we de meisjesschool KARIBU oprichten.

Stappenplan
Na de schenking van het terrein door de gouverneur van de provincie Katanga werd in 2004 het eerste klaslokaal gebouwd, voor meisjes van het eerste leerjaar.

Ieder nieuw schooljaar willen we deze leerlingen laten overgaan naar het volgend jaar. Daarom wordt ieder jaar één klas bijgebouwd. En ieder jaar begint er dus een nieuwe groep meisjes in het eerste leerjaar. Op die manier hebben we een volledige lagere meisjesschool na 6 jaar.
Hoever we reeds staan, kun je volgen op de foto's die ons vanuit Kolwezi worden toegestuurd.

Dit is onze bijdrage om de armste meisjes uit Kolwezi de kans te geven het volledige lagere onderwijs te doorlopen.

De lokalen worden ook 's avonds gebruikt voor volwassenenonderwijs.

Erkenning
Het onderwijs in de school volgt het officiële Congolese leerplan.
De kinderen kunnen dus zonder problemen hun opleiding verderzetten in een andere school.

Onderwijs kost geld
Om dat geld te verzamelen organiseren we recepties en maaltijden met een Afrikaans tintje:

Sponsoring
Deze activiteiten zullen onze kosten niet kunnen dekken.
De bouw van een klas kost 10.000 Euro, het jaarsalaris van een leraar 1.200 Euro.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die onze school financieel willen steunen.
Voor giften vanaf 40 euro per jaar sturen wij u een fiscaal attest op om een deel
van de gift via uw belastingen terug te krijgen. 

 

De mensen in Kolwezi danken je bij voorbaat voor je hulp.