We hebben vandaag nog een aantal foto's ontvangen van de voorbije maand.

Eerst van de vloer die wordt aangelegd, dan van de start van het nieuwe schooljaar.

September nadert en er is nog wel het een en het ander te doen.

 De vloer moet nog in het tweede lokaal gelegd worden. Je ziet dat het geen aangestampte aarde is, maar een betonvloer. Het is een kwestie van degelijkheid en properheid in de klas.

Ook de muren dienen nog te worden gepleisterd en geschilderd.

 

Dan is het zover. Op 12 september ging niet alleen het eerste, maar ook het tweede leerjaar van start.

In de andere scholen van Congo wordt er gestaakt door de leraars. Ze eisen een rechtvaardig loon van de overheid en een stipte betaling. De overheid heeft de scholen daarenboven verboden nog geld te vragen aan de ouders van de schoolgaande kinderen om de leraars te betalen. Uiteraard een logische beslissing, maar dan moet de overheid de leerkrachten ook betalen.

Sommige stemmen binnen het katholiek onderwijs proberen dit systeem van "ouders betalen de leerkrachten" te behouden om hun personeel te kunnen betalen, maar de leerkrachten willen dit niet. Ze willen dat de overheid haar verplichtingen nakomt.

Er wordt zelfs al gesproken van "une année blanche", dat wil zeggen dat er dit jaar geen onderwijs gegeven wordt. Hier en daar worden privé-scholen (zoals de onze) vernield door stakers en sympathiserende jongeren, omdat ze niet solidair zijn met de staking.

We moeten dus op onze hoede zijn en de situatie op de voet blijven volgen.
Zo hebben we ondertussen vernomen dat de staking wordt opgeschort tot 20 oktober, de dag waarop door President Kabila een oplossing zal worden voorgesteld. Afwachten wat het wordt.

Het eerste leerjaar voor de klas van vorig jaar.

Het tweede leerjaar vóór de nieuwe klas.

De klas is in gebruik, maar wordt nog wat verder afgewerkt ondertussen.

Binnen in de tweede klas, de leerlingen wat samen om ze op de foto te krijgen.

(terug)